Tag: aleksa santic

Neretvom do Šantića

Pročitajte: živa priča Mostara, Neretve i Radobolje… Da pamti se Šantić i poezija, da se ne zaborave i njegove ljubavi. Anka, Zorka, Emina… Volio je svaku od njih i doživio da svaku uda… za druge. A Mostar, Neretva i Radobolja prepričavaju svakome koji želi da pamti… Katkad se pojavi i sam Šantić… Pročitajte više…

Mostarenje (Aleksi Šantiću)

Pjesma je nastala na povratku iz Mostara. Ovim redovima sam otrgla od zaborava jedan dan zbog kojeg sam se imala “rašta roditi.”

Pročitajte više…