Biblioteka

Biblioteka Plave Zvijezde sadrži e-knjige u izdanju Plave Zvijezde, ličnih izdanja posjetilaca sajta ili izdanja drugih izdavača uz njihovo odobrenje ili odobrenje autora knjiga. Cilj biblioteke Plave Zvijezde je da promoviše rad autora koji žele da se na ovaj način predstave svojim čitaocima.

ebooks_Oct_2011Šta je e-knjiga?
E-knjiga (elektronska knjiga) je digitalno, neštampano izdanje pisanog, ilustrovanog ili kombinovanog rukopisa. E-knjiga sadrži potpuno iste elemente koje sadrži i štampana knjiga, sa tom razlikom da je ona jednostavnije i brže dostupna velikom broju čitalaca. Distribucija e-knjiga se vrši putem elektronskih medija, najčešće Interneta i obično je besplatna, ali, takođe može biti i komercijalnog karaktera.

E-knjiga ili štampano izdanje?
Za mnoge autore se nametnulo pitanje šta je bolje: objaviti svoj rukopis kao e-knjigu ili kao štampano izdanje? Ovu dilemu nije tako lako riješiti, ali, ona je unaprijed definisana i samim profilom pisca, tj. autora. Mnogi pisci, pored potrebe da izraze svoje misli, profesionalno se bave pisanjem te na taj način zarađuju za svoj život. Ovoj vrsti autora zanimljiva je i jedna i druga vrsta objavljivanja rukopisa, ali pod uslovom da su i jedna i druga komercijalna, tj. da je njihova e-knjiga dostupna čitaocima tek nakon kupovine, baš kao što je to slučaj i sa štampanim izdanjem.
Sa druge strane, postoje autori koji žele da promovišu svoje rukopise što većem broju čitalaca bez ostvarivanje finansijske zarade od prodaje istih. U ovom slučaju, e-knjige imaju ogromnu prednost u odnosu na klasična štampana izdanja jer mnogo brže stižu do većeg broja čitalaca bez ikakvih ili zanemarljivih troškova! Iako e-knjiga nije potpuna zamjena za štampano izdanje, ipak u početku se izbjegavaju troškovi dizajna, preloma, štampe i distribucije koji prate štampano izdanje. Ali, u drugoj fazi, svaki autor će kad – tad poželjeti da ima i svoje štampano izdanje koje će ili komercijalno ponuditi tržištu, ili ga poklanjati svojim prijateljima i ljubiteljima njegovog rada. E-knjiga Vam omogućava da budete na korak ispred i osjetite puls Vaše čitalačke publike, prije nego se odlučite (ili sakupite novac) za investiciju u štampano izdanje.

Ko može da objavi e-knjigu u Biblioteci Plave zvijezde?
Svi autori koji žele na dobrovoljnoj osnovi da ponude svoj rad, mogu potpuno besplatno i na neograničen rok objaviti svoju elektronsku knjigu u biblioteci Plave zvijezde.

Kako da objavim e-knjigu u Biblioteci Plave zvijezde?
Postoje dva načina na koji to možete uraditi:
1. Potpuno besplatno, ukoliko imate dizajnirano i pripremljeno izdanje Vaše e-knjige u .pdf formatu. Dizajnirano i pripremljeno izdanje Vaše knjige podrazumijeva da imate potpuno grafički oblikovanu naslovnu stranu (koricu) i sadržaj Vaše e-knjige. Dizajnirano i pripremljeno (prelomljeno) izdanje knjige je istovjetno štampanom obliku knjige.
2. Uz minimalnu finansijsku nadoknadu, tim Plave Zvijezde će uraditi dizajn i prelom Vašeg rukopisa (koji je u tom slučaju potrebno da dostavite u Microsoft Word .doc formatu) i koji će automatski biti objavljen u Biblioteci Plave Zvijezde, a autoru će biti putem e-mail-a dostavljen .pdf file, koji on dalje može distribuirati i lično, ili bez ikakvog ograničenja promovisati na drugim Internet stranicama, elektronskim i štampanim medijima, promocijama i skupovima itd. Autor knjige zadržava sva prava na svoje elektronsko izdanje bez ograničenja od strane elektronskog izdavača knjige Plava Zvijezda.

Izgled preloma knjige sa kolornim stranicama. Klikni na sliku za uvećanje.
Izgled preloma knjige sa kolornim stranicama. Klikni na sliku za uvećanje.
Izgled crnobijele pripreme knjige. Klikni na sliku za uvećanje.
Izgled crnobijele pripreme knjige. Klikni na sliku za uvećanje.

Jedinstvena ponuda e-izdavaštva Plave Zvijezde za autore
U želji da podstaknemo izdavaštvo (i posebno elektrosnko izdavaštvo), Plava zvijezda je pokrenula projekat kojim želi da pomogne autorima da dođu do svoje lične e-knjige, uz minimalne finansijske troškove! E-knjiga se automatski objavljuje u Biblioteci Plave Zvijezde, ali to nije sve: ovako pripremljena i dizajnirana knjiga, spremna je za štampu te uz minimalnu investiciju dobijate rukopis spreman za elektronske i štampane medije čime štedite značajna sredstva, ali i lakše dolazite do budućih čitalaca!

Cijenovnik usluga pripreme i objavljivanja e-knjige (i pripreme za štampano izdanje):

1. Dizajn i prelom poezije, kratkih priča ili romana, isključivo crno-bijela priprema, neograničen broj stranica iznosi od 20,00 do 30,00 €.
2. Dizajn i prelom poezije, kratkih priča ili romana, sa kolornim stranicama, obradom fotografija i kombinovanjem istih sa osnovnim rukopisom iznosi od 30,00€ do 80,00 €, bez obzira na broj stranica.
3. Dizajn korica od 10,00 € do 50,00 € – nije uračunat u cijenu pripreme za štampu. Autor može sam dostaviti dizajn svojih korica, dati predlog ili tražiti naknadnu ponudu od tima Plave Zvijezde za osmišljavanje dizajna korica kao i cijenu za izradu istog. Navedene cijene predstavljaju minimum i maksimum iznosa potrebnog za izradu idejnog rješenja korica.

Date cijene važe isključivo ukoliko ste saglasni da se rukopis odmah po završenom dizajnu objavi u digitalnoj biblioteci Plave Zvijezde. Ukoliko želite da objavite isključivo štampano izdanje samostalno ili kod nekog drugog izdavača, a želite da Vam tim Plave Zvijezde realizuje dizajn i prelom knjige, obratite nam se pismeno na mail kako bi dobili ponudu naše usluge!

Napomena: Plava Zvijezda NE OBJAVLJUJE stručnu literaturu, tabelarne prikaze, naučne radove, istorijske knjige, mongrafije, albume, autobiografije itd, već isključivo poeziju, prozu, zbirke kratkih priča, romane i ilustrovane priče za djecu i odrasle. Naš tim dizajnera može uraditi profesionalnu pripremu i navedene literature te, ako vam je potrebna profesionalna ponuda za istu, možete nas kontaktirati.

Zašto Plava zvijezda objavljuje e-knjige u .pdf formatu?
Osnovni razlog je što će Vaša knjiga imati zaista izgled knjige i samim tim biti privlačnija i zanimljivija krajnjem čitaocu. Drugi razlog je što se takva knjiga može “skinuti” na lokalni računar čitaoca, čitati i kada isti nije povezan sa Internetom i konačno, štampati ukoliko čitalac želi da rukopis čita na klasičan način u obliku štampanog medija.

Ako ste zainteresovani za elektronsko objavljivanje Vaše e-knjige u Biblioteci Plave Zvijezde, ili Vam je potrebana naša stručna pomoć za štampano izdavaštvo Vaše knjige, možete nas kontaktirati preko sledeće forme: