silazak sa Surdupa

izmedju cvijeca i snijega
medju oblacima
Artimark