u zivom razgovoru sa Ivanom

u zivom razgovoru sa Ivanom
pred Internom klinikom, Klinickog centra
Artimark