Katalog e-knjiga

Pred Vama je katalog elektronskih knjiga. Na spisku autora, dodajte i Vašu elektronsku knjigu. Spisak se ažurira po abecednom redu.

Pročitajte upustvo kako da objavite svoju elektronsku knjigu ovdje>>>

Poezija

Jelena Petrović – “Amajlija”, zbirka pjesama

Svetlana Todorović – “Na granici pola veka”, zbirka pesama

Svetlana Todorović – “U snu i na javi”, zbirka pesama