Bogdan na odbrani diplomskog rada

Branko sa studentima iz raznih zemalja u Ankari
Jelena Milutin sa sinovima
Artimark