pogled sa vrha

na granici jezera i mora
pogled na jezero
Artimark