Snećana Dakić Tomanović i Jelena Petrović

u kabinetu škole
Artimark