Gledala sam s Koma plava (narodna pjesma)

0
3973

na vrhu Vasojevickog Koma

Pjesmu “Gledajući s Koma plava” ste slušali najčešće u izvođenju Branke Šćepanović, ali ni na jednom od internet pretraživača ne možete naći ovu narodnu pjesmu u cjelosti. Da li ste znali da ima 64 stiha? Plava zvijezda je prenosi…

Narodna pjesma – Gledala sam s Koma plava

Gledala sam s Koma plava
kako vjetar zamotava.
Gledala sam sa svih strana,
Kom je glava planinama,
Gledala sam sa Komova
Kuče Marka Miljanova
I gledala bijele brave
niz Komove kako jave;
i za njima čobanice
kako vezu maramice.
Gledala sam Margaritu,
ljevorečku zlatnu kitu.
I gledala od milina
ravno bilo od Carina.
Gledala sam bjelu crkvu
na Prevlaku više Luku.
Gledala sam i Pričelja,
tu mi srcu bješe želja.
I gledala potok Vučin,
kako teče kako ‘uči.
Gledala sam vrh Bušata
đe Mićkovu rupu hvata.
Gledala sam Velipolje
kad je tuđe, što je bolje.
I još munju đe sijeva
vrhovima od Žijeva.
I Rumiju gledah goru,
što se k sinjem spušta moru.
Gledala sam vrh Lovćena,
iza njega i Orjena.
I gledala Volujaka,
divna gora čast joj svaka;
i Maglića gledah goru,
naspram dičnom Durmitoru.
Gledala sam Sinjajevinu,
k Durmitoru pogled minu.
Gledala sam Kolašina
mala varoš, al’ je fina.
I gledala krivu džadu
što Mojkovcu vodi gradu.
Gledala sam Bjelasicu,
tu planinsku ljepoticu.
I doline gledah rosne
i planine preko Bosne.
Gledala sam Prijepolja,
Nova Varoš bješe bolja.
Gledala sam Zlatibora,
naspram njega Tara gora.
I gledala Kopaonika,
što Srbiji bješe dika.
Gledala sam niz dolinu
vasojevsku omladinu.
I gledala Lim zeleni,
nigdje dragog, jaoj meni.
Gledala sam grad Berane,
toj varoši nema mane.
I gledala Šarplaninu,
Metohijom pogled minu.
I gledala Koritnika,
pogled njega i Paštrika.
Gledala sam Arbaniju,
Prokletije što je kriju.
I gledala na sve strane,
nema tebe, moj dragane.

 

Literatura: Život na Komovima, Bogdan Labović

Pripremila: Jelena Petrović

Ostavite komentar